EN

הצעות חוק של זולת

פייסבוק
טוויטר
ווטסאפ
טלגרם

הצעות חוק לחזרה לממלכתיות

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: הממשלה (עיגון פעולת נושאי משרות מקצועיות ללא מורא ומשוא פנים)

>> הצעה לתיקון חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ”ט-1969 (פייק ניוז ברשימת העבירות)

>> הצעה לתיקון חוק מימון מפלגות (איסור על פייק ניוז)

>> הצעה לתיקון לחוק העונשין, תשל”ז-1977 (התחזות במטרה להפיץ פיק ניוז)

>> הצעה לתיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), (תשמ”ב-1982) – (פייק ניוז כתוכן פוגעני)

>> הצעה לתיקון חוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס”ג-2003 (פייק ניוז כעבירה)

>> הצעת חוק שקיפות ועדות חקירה וועדות בדיקה ממשלתיות (תיקוני חקיקה), התשפ”א-2021

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: הממשלה (שקיפות ישיבות ממשלה וועדות שרים) 

>> הצעה לתיקון פקודת המשטרה (הצעת מועמדים לתפקיד המפקח הכללי של המשטרה בידי ועדת איתור מקצועית-ציבורית), התש”פ-2020

.

הצעות חוק לחיזוק ההשתתפות במשחק הפוליטי

>> הצעה לתיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי”ט-1959 (פייק ניוז כ”הפרעה בלתי הוגנת”)

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: הכנסת (צמצום סמכות ועדת הבחירות לפסול מועמד או רשימה)

>> הצעה לתיקון חוק הכנסת, התשנ”ד-1994 (ייצוג הולם לסיעות האופוזיציה בוועדות) 

>> הצעה לתיקון חוק חינוך ממלכתי, התשי”ג-1953 (ביטול “חוק שוברים שתיקה”)

>> הצעה לתיקון חוק הכנסת וחוק יסוד: הכנסת (ביטול “חוקי ההדחה”)

>> הצעה לתיקון חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 (אין למנות שופט בשל זיהוי השתייכות פוליטית או מפלגתית או אם יש חשש למשוא פנים)

.

הצעות חוק לעיגון ולחיזוק השוויון

>> הצעת חוק יסוד: שוויון, התשפ”ב-2022

>> הצעה לביטול סעיפים 6ג(א)(5) ו-6ג(א)(6) לפקודת האגודות השיתופיות (“חוק ועדות קבלה”)

>> הצעה לתיקון תקנון הכנסת (התייחסות לשוויון בהצעות חוק)

>> הצעת חוק לאיסור אפליה באיחוד משפחות, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק פטור ממס ערך מוסף למוצרי מחזור, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק זכות למוצרי מחזור חינם במוסד חינוך, התשפ”ב–2022

>> הצעת חוק הנגשת מוצרי מחזור בגופים ציבוריים, התשפ”ב-2022

.

הצעות חוק להגנה על חופש הביטוי והמחאה

>> הצעה לביטול סעיף 82 בפקודת המשטרה (איסור הנפת דגל) 

>> הצעת חוק למאבק בעיכובי שווא, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק למאבק באלימות שוטרים, התשפ”ב-2022

>> הצעות לתיקוני חקיקה לחיזוק ההגנות על חוק חופש המחאה והביטוי, התשפ”ב-2022

>> הצעה לביטול סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, תשמ”ה-1985 (“חוק הנכבה”)

>> הצעה לתיקון פקודת המשטרה (חובת שימוש במצלמות גוף בעת הפגנה) ,התש”פ-2020

>> הצעות לתיקוני חקיקה להגנה על עיתונאים, התש”פ-2020

>> הצעה לתיקון חוק פקודת המשטרה (הוראות בדבר פיזור הפגנות), התש”פ-2020

>> הצעת חוק חופש המידע (פגיעה בפרטיות בענייניים ציבוריים), התשפ”א-2020

.

הצעות חוק לחיזוק מנגנוני ההגנה על זכויות אדם

>> הצעת חוק נציבות זכויות אדם, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק מגני זכויות אדם, התשפ”ב-2022

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: מבקר המדינה (הסדרת סמכות המבקר לבחון את שמירת הגופים המבוקרים על זכויות האדם המוכרות)

>> הצעה לתיקון חוק הביקורת הפנימית, תשנ”ב-1992 (הסדרת סמכויות המבקר הפנימי לבדוק נושאים של זכויות אדם)

>> הצעה לתיקון חוק בתי המשפט (מחלקות לעבירות מין)

.

הצעות חוק לחיזוק העצמאות של החברה האזרחית

>> הצעות לתיקוני חקיקה למאבק בגזענות בקרב העוסקים בשירות הציבורי ובמקצועות המחייבים רישוי מהמדינה, התשפ”ב-2022 

>> הצעה לביטול חוק חובת גילוי לב לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, תשע”א-2011 

>> הצעה לביטול החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, תשע”א-2011

>> הצעה לתיקון חוק הכניסה לישראל, תשי”ב-1952 (ביטול הסעיפים המאפשרים הגבלת כניסת אדם לישראל בשל תמיכתו בחרם)

.

כללי

>> הצעת תיקון חוק יסוד: משאל עם (זכות הצבעה לתושבי קבע בשטח נשוא המשאל)

>> הצעה לביטול חוק יסוד: משאל עם 

>> הצעות לתיקוני חקיקה לחיזוק ההגנות מפני סמכותנות, התשפ”ב-2022

>> הצעות לתיקוני חקיקה להתמודדות עם ידיעות כוזבות (פייק ניוז), התשפ”א-2021

פרנסס

פרנסס רדאי

משמשת כפרופסור אמריטה בקתדרה לדיני עבודה ע”ש ליברמן, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומשמשת כפרופסור מן המניין במסלול האקדמי המכללה למינהל, שם היא מכהנת גם כיושבת ראש תוכנית המוסמך וכנשיאה של כבוד במרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. רדאי הייתה חברה בקבוצת עבודה של מועצת זכויות האדם של האו”ם לעניין הפליה נגד נשים. נוסף על כך, היא פעילת זכויות אדם בולטת ופמיניסטית.

ד”ר מהא כרכבי-סבאח

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב (2015), פוסט-דוקטורט ב- Centre for Gender Studies, SOAS, University of London (2015-2016), פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב (2016-2017), ופוסט-דוקטורט במכון המפרי לחקר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (2018-2020).
תחומי העניין של ד”ר מהא כרכבי-סבאח מתמקדים בקשר בין שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ואי-שוויון מגדרי בחברות הנמצאות בתהליכי שינוי ובאופן ספציפי בחברה הערבית פלסטינית בישראל. מחקריה מפנים את תשומת הלב לחקר חיי משפחה ותעסוקה, תוך הפעלה משולבת של “עדשה אתנית” ו”עדשה מגדרית” ושימת לב לנקודת המבט של נשים ערביות פלסטיניות, קבוצה המאופיינת בהצטלבויות בין מיקומי שוליים מרובים, שלאורך השנים נשארה סמויה מן העין המחקרית. מחקריה של ד”ר כרכבי-סבאח מפורסמים בכתבי-עת מקצועיים שפיטים ופרקים בספרים מדעיים הנחשבים כחלוצים בתחום של חקר משפחה, עבודה ושוויון מגדרי.

דילוג לתוכן