EN

הצעות חוק של זולת

פייסבוק
טוויטר
ווטסאפ
טלגרם

הצעות חוק לחזרה לממלכתיות

>> רפורמת חקיקה לחיזוק ההגנות מפני סמכותנות, התשפ”ב-2022

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: הממשלה (עיגון פעולת נושאי משרות מקצועיות ללא מורא ומשוא פנים)

>> הצעה לתיקון פקודת המשטרה (הצעת מועמדים לתפקיד המפקח הכללי של המשטרה בידי ועדת איתור מקצועית-ציבורית), התש”פ-2020

>> הצעה לתיקון חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 (אין למנות שופט בשל זיהוי השתייכות פוליטית או מפלגתית או אם יש חשש למשוא פנים)


הצעות חוק למאבק בפייק ניוז 

>> רפורמת חקיקה להתמודדות עם ידיעות כוזבות (פייק ניוז), התשפ”א-2021

>> הצעה לתיקון חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ”ט-1969 (פייק ניוז ברשימת העבירות)

>> הצעה לתיקון חוק מימון מפלגות (איסור על פייק ניוז)

>> הצעה לתיקון לחוק העונשין, תשל”ז-1977 (התחזות במטרה להפיץ פיק ניוז)

>> הצעה לתיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), (תשמ”ב-1982) – (פייק ניוז כתוכן פוגעני)

>> הצעה לתיקון חוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס”ג-2003 (פייק ניוז כעבירה)

>> הצעה לתיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי”ט-1959 (פייק ניוז כ”הפרעה בלתי הוגנת”)

.

הצעות חוק לחיזוק ההשתתפות במשחק הפוליטי

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: הכנסת (צמצום סמכות ועדת הבחירות לפסול מועמד או רשימה)

>> הצעה לתיקון חוק הכנסת, התשנ”ד-1994 (ייצוג הולם לסיעות האופוזיציה בוועדות) 

>> הצעה לתיקון חוק הכנסת וחוק יסוד: הכנסת (ביטול “חוקי ההדחה”)

.

הצעות חוק לעיגון ולחיזוק השוויון

>> הצעת חוק יסוד: שוויון, התשפ”ב-2022

>> הצעה לביטול סעיפים 6ג(א)(5) ו-6ג(א)(6) לפקודת האגודות השיתופיות (“חוק ועדות קבלה”)

>> הצעה לתיקון תקנון הכנסת (התייחסות לשוויון בהצעות חוק)

>> הצעת חוק לאיסור אפליה באיחוד משפחות, התשפ”ב-2022

 

הצעות חוק לקידום שוויון מגדרי 

>> הצעת חוק פטור ממס ערך מוסף למוצרי מחזור, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק זכות למוצרי מחזור חינם במוסד חינוך, התשפ”ב–2022

>> הצעת חוק הנגשת מוצרי מחזור בגופים ציבוריים, התשפ”ב-2022

.

הצעות חוק להגנה על חופש הביטוי והמחאה

>> רפורמת חקיקה לחיזוק ההגנות על חוק חופש המחאה והביטוי, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק למאבק בעיכובי שווא, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק למאבק באלימות שוטרים, התשפ”ב-2022

>> הצעה לתיקון פקודת המשטרה (חובת שימוש במצלמות גוף בעת הפגנה) ,התש”פ-2020

>> הצעה לתיקון חוק פקודת המשטרה (הוראות בדבר פיזור הפגנות), התש”פ-2020

>> הצעות לתיקוני חקיקה להגנה על עיתונאים, התש”פ-2020

>> הצעה לביטול סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, תשמ”ה-1985 (“חוק הנכבה”)

הצעות חוק להגברת השקיפות הממסדית 

>> הצעות לתיקוני חקיקה למניעת טיוח בפרשות ביטחוניות והגנה על זכות הציבור לדעת (התשפ”ב-2022) 

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: הממשלה (שקיפות ישיבות ממשלה וועדות שרים) 

>> הצעת חוק חופש המידע (פגיעה בפרטיות בענייניים ציבוריים), התשפ”א-2020

>> הצעת חוק שקיפות ועדות חקירה וועדות בדיקה ממשלתיות (תיקוני חקיקה), התשפ”א-2021

.

הצעות חוק לחיזוק מנגנוני ההגנה על זכויות אדם

>> הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – ביטול פסקת שימור הדינים)

>> הצעת חוק נציבות זכויות אדם, התשפ”ב-2022

>> הצעת חוק מגני זכויות אדם, התשפ”ב-2022

>> הצעה לתיקון חוק יסוד: מבקר המדינה (הסדרת סמכות המבקר לבחון את שמירת הגופים המבוקרים על זכויות האדם המוכרות)

>> הצעה לתיקון חוק הביקורת הפנימית, תשנ”ב-1992 (הסדרת סמכויות המבקר הפנימי לבדוק נושאים של זכויות אדם)

>> הצעה לתיקון חוק בתי המשפט (מחלקות לעבירות מין)

>> רפורמת חקיקה למאבק בגזענות ממסדית, התשפ”ב-2022

>> הצעת תיקון חוק יסוד: משאל עם (זכות הצבעה לתושבי קבע בשטח נשוא המשאל)

>> הצעה לביטול חוק יסוד: משאל עם 

.

הצעות חוק לחיזוק העצמאות של החברה האזרחית

>> הצעה לביטול חוק חובת גילוי לב לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, תשע”א-2011 

>> הצעה לביטול החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, תשע”א-2011

>> הצעה לתיקון חוק הכניסה לישראל, תשי”ב-1952 (ביטול הסעיפים המאפשרים הגבלת כניסת אדם לישראל בשל תמיכתו בחרם)

.>> הצעה לתיקון חוק חינוך ממלכתי, התשי”ג-1953 (ביטול “חוק שוברים שתיקה”)

 

פרנסס

פרנסס רדאי

משמשת כפרופסור אמריטה בקתדרה לדיני עבודה ע”ש ליברמן, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומשמשת כפרופסור מן המניין במסלול האקדמי המכללה למינהל, שם היא מכהנת גם כיושבת ראש תוכנית המוסמך וכנשיאה של כבוד במרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. רדאי הייתה חברה בקבוצת עבודה של מועצת זכויות האדם של האו”ם לעניין הפליה נגד נשים. נוסף על כך, היא פעילת זכויות אדם בולטת ופמיניסטית.

ד”ר מהא כרכבי-סבאח

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב (2015), פוסט-דוקטורט ב- Centre for Gender Studies, SOAS, University of London (2015-2016), פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב (2016-2017), ופוסט-דוקטורט במכון המפרי לחקר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (2018-2020).
תחומי העניין של ד”ר מהא כרכבי-סבאח מתמקדים בקשר בין שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ואי-שוויון מגדרי בחברות הנמצאות בתהליכי שינוי ובאופן ספציפי בחברה הערבית פלסטינית בישראל. מחקריה מפנים את תשומת הלב לחקר חיי משפחה ותעסוקה, תוך הפעלה משולבת של “עדשה אתנית” ו”עדשה מגדרית” ושימת לב לנקודת המבט של נשים ערביות פלסטיניות, קבוצה המאופיינת בהצטלבויות בין מיקומי שוליים מרובים, שלאורך השנים נשארה סמויה מן העין המחקרית. מחקריה של ד”ר כרכבי-סבאח מפורסמים בכתבי-עת מקצועיים שפיטים ופרקים בספרים מדעיים הנחשבים כחלוצים בתחום של חקר משפחה, עבודה ושוויון מגדרי.

דילוג לתוכן