EN

הצעות חוק של זולת

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב whatsapp
ווטסאפ
שיתוף ב telegram
טלגרם

>> הצעת חוק פקודת המשטרה. תיקון: ביטול איסור הנפת דגל הקבוע בהוראת סעיף 82 לפקודת המשטרה

>> הצעה לתיקון חוק בתי המשפט (תיקון – מחלקות לעבירות מין)

>> הצעה לתיקון תקנון הכנסת (התייחסות לשוויון בהצעות חוק)

>> הצעת חוק לאיסור אפליה באיחוד משפחות, התשפ"ב 2022

>> הצעות לתיקוני חקיקה להתמודדות עם ידיעות כוזבות (פייק ניוז), התשפ"א 2021
תיקון חוק הבחירות לכנסת – הוספה ברשימת העבירות בקשר לבחירות, פרסום והפצה של ידיעות כוזבות, באינטרנט או בכל דרך אחרת
תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה) –  הגדרת "הפרעה בלתי הוגנת", שתכלול גם פרסום והפצה של ידיעות כוזבות, לרבות
באינטרנט או בכל דרך אחרת
תיקון חוק מימון מפלגות – הוספת איסור על הוצאות בחירות במטרה לבצע הפרעה בלתי הוגנת
תיקון חוק העונשין-  הוספת עבירה של התחזות במטרה להפיץ ידיעות כוזבות כהגדרתן בסעיף 159 לחוק העונשין.
תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – הוספת בהגדרה של "תוכן פוגעני" ב"אתר באינטרנט שעיקרו תוכן פוגעני" גם אתר שעיקרו הפצת ידיעות כוזבות
תיקון חוק מאבק בארגוני פשיעה – הוספה בהגדרה של "ארגון פשיעה" גם חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת לביצוע עבירות של הפצת ידיעות כוזבות, ובפרט במטרה להפריע לסדרן התקין של הבחירות.

>> הצעת חוק שקיפות ועדות חקירה וועדות בדיקה ממשלתיות (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021

>>  הצעת חוק נציבות זכויות האדם, התשע"ה 2015

>> הצעת חוק מגני זכויות האדם, התשע"ה 2015 

>> הצעה לתיקון חוק יסוד מבקר המדינה (תיקון: הגנה על זכויות אדם) 

>> הצעת חוק הממשלה (תיקון – שקיפות ישיבות ממשלה וועדות שרים) 

>> הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת שימוש במצלמות גוף בעת הפגנה), התש"פ 2020

>> הצעות לתיקוני חקיקה להגנה על עיתונאים, התש"פ 2020
תיקון חוק העונשין (תיקון – תקיפת עיתונאים) התש"ף 2020
תיקון חוק למניעת הטרדה מאיימת (תיקון – הגנה על עיתונאים) התש"פ 2020

>> הצעת חוק חופש המידע (פגיעה בפרטיות בענייניים ציבוריים), התשפ"א 2020

>> הצעת חוק יסוד: משאל עם (תיקון – זכות הצבעה לתושבי קבע בשטח נשוא המשאל)

>> הצעת חוק יסוד: משאל עם (תיקון – ביטול החוק)

>> הצעת חוק פקודת המשטרה (תיקון: הצעת מועמדים לתפקיד המפקח הכללי של המשטרה בידי ועדת איתור מקצועית-ציבורית), התש"פ 2020

>> הצעת חוק פקודת המשטרה (תיקון: הוראות בדבר פיזור הפגנות), התש"פ 2020

פרנסס

פרנסס רדאי

משמשת כפרופסור אמריטה בקתדרה לדיני עבודה ע"ש ליברמן, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומשמשת כפרופסור מן המניין במסלול האקדמי המכללה למינהל, שם היא מכהנת גם כיושבת ראש תוכנית המוסמך וכנשיאה של כבוד במרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. רדאי הייתה חברה בקבוצת עבודה של מועצת זכויות האדם של האו"ם לעניין הפליה נגד נשים. נוסף על כך, היא פעילת זכויות אדם בולטת ופמיניסטית.

ד"ר מהא כרכבי-סבאח

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב (2015), פוסט-דוקטורט ב- Centre for Gender Studies, SOAS, University of London (2015-2016), פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב (2016-2017), ופוסט-דוקטורט במכון המפרי לחקר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (2018-2020).
תחומי העניין של ד"ר מהא כרכבי-סבאח מתמקדים בקשר בין שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ואי-שוויון מגדרי בחברות הנמצאות בתהליכי שינוי ובאופן ספציפי בחברה הערבית פלסטינית בישראל. מחקריה מפנים את תשומת הלב לחקר חיי משפחה ותעסוקה, תוך הפעלה משולבת של "עדשה אתנית" ו"עדשה מגדרית" ושימת לב לנקודת המבט של נשים ערביות פלסטיניות, קבוצה המאופיינת בהצטלבויות בין מיקומי שוליים מרובים, שלאורך השנים נשארה סמויה מן העין המחקרית. מחקריה של ד"ר כרכבי-סבאח מפורסמים בכתבי-עת מקצועיים שפיטים ופרקים בספרים מדעיים הנחשבים כחלוצים בתחום של חקר משפחה, עבודה ושוויון מגדרי.

דילוג לתוכן