ניירות מדיניות

דמוקרטיה בריאה: בוחרים במודל הבטוח להצבעה בתקופת הקורונה

מאת: אייל לוריא-פרדס ועינת עובדיה
למאמרים נוספים לחץ: אייל לוריא-פרדס ניירות מדיניות עינת עובדיה

3 בדצמבר, 2020

נייר מדיניות אופרטיבי זה נועד כדי לתת מענה לבעיות החוקתיות, החוקיות והלוגיסטיות שצפויות לעלות אם מדינת ישראל תצא לבחירות כלליות בזמן מגפת הקורונה. על-פי ניתוח השוואתי שערכנו בין 27 מערכות בחירות שהתקיימו ב-25 מדינות, מצאנו כי בחירות שהתקיימו במהלך מגיפת הקורונה בהן לא נוספו כלי הצבעה מעבר לאלו הקיימים – כלומר קיום הבחירות רק תחת הנחיות ריחוק חברתי, הובילו לאפקט מצנן משמעותי של אחת מזכויות היסוד המרכזיות ביותר במשטר הדמוקרטי: הזכות לבחור.

במחקר מצאנו כי ב-8 המדינות בהן לא הוספו אמצעי הצבעה חדשים, חלה ירידה של בין 8-15% בשיעור ההצבעה, כמו גם עלייה משמעותית בנתוני התחלואה כתוצאה מימי/יום הבחירות. לעומת זאת, במדינות בהן אומץ מודל בטוח או מודל מרחיב המוסיף כלי הצבעה נוספים על ההצבעה הפיזית הקלאסית – כמו הצבעה מוקדמת או הצבעה באמצעות הדואר – נמנעה הפגיעה בזכות לבחור של האזרחים וגם לא חלה עלייה בתחלואה עקב הבחירות.

לאור זאת, אנחנו מציעים לאמץ את המודל הבטוח להתאמת שיטת ההצבעה לתקופת הקורונה, כפי שנעשה ב-13 מדינות, ולחוקק את סעיף 70ב לחוק הבחירות שייקבע "הסדרי הצבעה במקרים של מצב חירום בריאותי", שייכנסו לתוקף במצב המתאים באישור רוב של 61 ח"כים. ההסדר המוצע יכלול מתן אפשרות להצבעה מוקדמת של 14 יום, הגדלת מספר מוקדי ההצבעה, כמו גם אפשרות להצבעה בדואר לאזרחים עם מחלות רקע, מחויבי בידוד וחולים מאומתים.

 

 

נספחים
לחצו לקריאה

לחצו לקריאה

מהתקשורת