ניירות מדיניות

דמוקרטיה בריאה: בוחרים במודל הבטוח להצבעה בתקופת הקורונה

מאת: אייל לוריא-פרדס, מור הרניק-בלום ועינת עובדיה
למאמרים נוספים לחץ: אייל לוריא-פרדס מור הרניק-בלום עינת עובדיה

20 בדצמבר, 2020

נייר מדיניות אופרטיבי זה נועד לתת מענה לבעיות החוקתיות, החוקיות והלוגיסטיות שעולות לאור העובדה שבמדינת ישראל נערכות בחירות כלליות בזמן מגפת הקורונה (הבחירות לכנסת ה-24). על-פי ניתוח השוואתי שערכנו בין 27 מערכות בחירות שהתקיימו ב-25 מדינות, מצאנו כי בחירות שהתקיימו במהלך מגפת הקורונה בהן לא נוספו כלי הצבעה מעבר לאלו הקיימים – כלומר קיום הבחירות רק תחת הנחיות ריחוק חברתי, הובילו לאפקט מצנן משמעותי של אחת מזכויות היסוד המרכזיות ביותר במשטר הדמוקרטי: הזכות לבחור.

במחקר מצאנו כי ב-8 המדינות בהן לא הוספו אמצעי הצבעה חדשים, חלה ירידה של 8-15% בשיעור ההצבעה, כמו גם עלייה משמעותית בנתוני התחלואה כתוצאה מימי/יום הבחירות. לעומת זאת, במדינות בהן אומץ מודל בטוח או מודל מרחיב המוסיף כלי הצבעה נוספים על ההצבעה הפיזית הקלאסית – כמו הצבעה מוקדמת או הצבעה באמצעות הדואר – נמנעה הפגיעה בזכות לבחור של האזרחים וגם לא חלה עלייה בתחלואה עקב הבחירות.

לאור העובדה שוועדת הבחירות המרכזית היא הגורם המחויב להנגיש את מערכת הבחירות, וכן לאור העובדה שהבחירות לכנסת ה-24 מתקיימות בזמן מגפת הקורונה וכשאוכלוסיית ישראל (ובתוך כך בעלי זכות הבחירה) טרם השיגה חסינות מלאה מפני הנגיף, פנינו לועדת הבחירות בהצעה לאמץ את המודל הבטוח שיכלול ארבעה כלים משמעותיים להבטחת הזכות לבחור והזכות לבריאות, ביניהם כינון מערך הסעות, מתן אפשרות להצבעה מוקדמת, ואפשרות להצבעה בדואר.

ואכן, בין היתר לאור פניותינו והצעותינו, ועדת הבחירות המרכזית קבעה לאחרונה כי בכל הקשור למצביעים חולי קורונה או מבודדים, ההצבעה תיערך בקלפיות דרייב אין אליהן ניתן להגיע עצמאית עם הרכב. כמו כן, ובהתאם להמלצתנו הרביעית, ועדת הבחירות המרכזית ארגנה והקימה מערך הסעות שיאפשר למצביעים חולים או מבודדים להצביע באופן שישמור על זכותם לבחור ובמקביל ישמור על הזכות לבריאות של כלל הציבור, וימנע את התפשטות הנגיף.

 

 

 

נספחים
לחצו לקריאה

לחצו לקריאה

מהתקשורת