עדכון אחרון: מרץ 2023

ברוכים.ות הבאים.ות לאתר האינטרנט של עמותת זולת – לשוויון וזכויות אדם, ע”ר (“העמותה” או “אנו”), בכתובת www.zulat.org.il (“האתר”). העמותה היא מוסד מחקר ישראלי ללא כוונות רווח. העמותה תומכת בגופים פוליטיים ואחרים בישראל, הפועלים לקידום ערכים ומטרות המזוהים עם השקפת עולם שמאל-ליברלית.


תנאי שימוש אלה, בצירוף עם מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מהם (יחד: “תנאי השימוש”), מהווים הסכם מחייב בינך לבין העמותה. השימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש.
אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאי השימוש מעיד על הסכמתך לשינוי. תנאי השימוש העדכניים ביותר יהיו זמינים תמיד באתר.
בכל שאלה הנוגעת לתנאי שימוש אלה, ניתן ליצור איתנו קשר בדוא”ל:info@zulat.org.il .

על האתר ותכניו
האתר מכיל מידע ופרסומים בתחומי פעילותה של העמותה (“התכנים”), ובין השאר –
• המחקרים שהעמותה עורכת או שותפה להם;
• ניירות עמדה, ניירות מדיניות ופרסומים אחרים של העמותה;
• דוחות ופעולות לקידום מדיניות;
• פרסומים הנוגעים לכנסים ולאירועים שחברי העמותה משתתפים בהם;
• פרסומים בגופי תקשורת חיצוניים לעמותה, הנוגעים לתחומי הפעילות של העמותה;
• עצומות פוליטיות.
לעמותה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם באתר ועיצובם, וכל עניין אחר הקשור בהם.
התכנים המתפרסמים באתר הם כלליים ואינפורמטיביים בלבד, ולא נועדו לשמש ייעוץ מקצועי, משפטי או אחר. למרות שאנו עושים מאמצים לספק תוכן מדויק ואמין, לא נישא באחריות לכל נזק שעלול להתרחש כתוצאה מהסתמכותך על התכנים המתפרסמים באתר. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין התכנים המתפרסמים באתר ובין פרסומים רשמיים בכתב של העמותה, האמור בפרסומים הרשמיים יגבר.


השימוש באתר
השימוש באתר והצפייה בתכנים המתפרסמים בו מותרים למטרות שאינן מסחריות, ואינם כרוכים ברישום מוקדם.
אין להשתמש באתר –
• באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
• באופן הפוגע או העלול לפגוע בעמותה, במשתמשים אחרים של האתר, או בגופים הקשורים לעמותה;
• כדי לנסות לפגוע באבטחת המידע באתר, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של האתר, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי או פריצה לאתר;
• כדי להעתיק ולהשתמש בכל דרך, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר, לרבות במסגרת אתרים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, ולמעט בשיתופם ברשתות החברתיות באמצעות כפתורי השיתוף המובנים באתר;
• כדי להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, או לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
• כדי לבצע או לנסות לבצע הנדסה חוזרת, Disassembling או Decompiling לאתר, למערכת שבבסיסו, לממשק המשתמש בו, או לכל רכיב או מידע בו;
• כדי להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, איסוף או אחזור אוטומטי של תכנים או מידע מהאתר;
• כדי להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט בפרסומות ותכנים מסחריים;
• כדי לקשר לשירות מכל מקור המכיל תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק.

תרומות לעמותה
באפשרותך לתרום לעמותה, לפי שיקול דעתך, על מנת לסייע לנו להמשיך בפעילותנו.
תרומתך יכולה להיות חד פעמית או קבועה (חודשית או שנתית), בסכום ובמטבע לבחירתך, באמצעות כרטיס אשראי או חשבון Pay-Pal. לחלופין, ניתן לתרום במשלוח דואר רשום למשרדינו, שבכתובת ראול ולנברג 24, תל אביב-יפו 6971920, או לעמיתינו שבארה”ב, בקנדה, באנגליה, באוסטרליה או בצרפת, בכתובות המוצגות בעמוד התרומה שבאתר.

התרומות אינן חייבות במע”מ בישראל, אך העמותה אינה גוף פטור ממס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. עם זאת, התרומות ניתנות לזיכוי במס בארה”ב, בקנדה, בצרפת ובאנגליה. על מנת לקבל את זיכוי המס בתרומה בינלאומית, יש לציין באזור ההערות של ההמחאה או במכתב המצורף לה את מספר העמותה – 580679371.
הליך סליקת האשראי מתבצע על ידי ספק שירותים חיצוני, ולא על ידינו, ובכפוף לתנאי השימוש של אותו ספק. בהתאם, התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שייגבו ממך על-ידי הספק, לרבות עמלות המרת מט”ח, ככל שהדבר רלוונטי.
עם קבלת האישור על התשלום מחברת האשראי שלך, נשלח לך הודעת דוא”ל המאשרת את קבלת התרומה. ביכולתך לבטל את תרומתך בתוך 30 יום ממועד ביצועה, באמצעות פנייה לאתר “ישראל תורמת” בכתב בדוא”ל לכתובת info@israeltoremet.org.

בקשה שתתקבל לאחר המועד האמור לא תטופל. יודגש, כי לעמותה לא תהיה מעורבות בהליך ביטול התרומה.

קישורים לאתרי צד-שלישי
האתר מכיל קישורים (Links) לאתרי צד-שלישי שונים, לרבות רשתות חברתיות ואתרי חדשות. אתרים אלה אינם מנוהלים על ידי העמותה או מטעמה או מצויים בשליטתה, והשימוש בהם כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות פרטיות אחרים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת העמותה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. לפיכך, העמותה לא תהא אחראית לתכנים שאליהם מובילים הקישורים ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

משלוח מידע ותוכן פרסומי
החתימה על עצומות, התרומה לעמותה, הרישום לניוזלטר וכן הפנייה אלינו באמצעות דוא”ל או הטופס המקוון באתר, מהווים, כל אחד מהם כשלעצמו, הסכמתך המפורשת לקבלת הודעות טקסט (SMS) ודוא”ל מהעמותה או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.

אנו נשלח לך מעת לעת, באופן ישיר או באמצעות ספקי השירותים שלנו, מידע ותוכן פרסומי אל מספר הטלפון ו/או כתובת הדוא”ל שמסרת לנו במהלך הרישום לניוזלטר, החתימה על עצומה, מתן התרומה לעמותה, או הפנייה אלינו.

באפשרותך לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב בדוא”ל לכתובת info@zulat.org.il .

פרטיות
פרטיותך חשובה לנו. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ואנו ממליצים לחזור ולעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו הן של העמותה בלבד, או של צדדים שלישיים שהתירו לעמותה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן העמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

עם זאת, תנאי שימוש אלה לא מונעים שימוש בתכנים שבאתר בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007, כגון שימוש הוגן. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים בעת השימוש בפריט. חל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר ובשמה של העמותה באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.
אחריות
בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של העמותה, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.
השימוש באתר ובכל תוכן בו, וכן מתן התרומות לעמותה והחתימה על עצומות, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה והעמותה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן הכלול בו.
האתר ותכניו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). יתרה מכך, התכנים באתר הם בעלי אופי פוליטי מובהק ועשויים שלא לתאום את הדעות של כלל המשתמשים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר עם האתר ותכניו, אופיים, מגבלותיהם, וכל דבר אחר.
העמותה אינה מתחייבת שהגישה אל האתר ותכניו לא תופרע, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות, ותהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה.
שיפוי

השימוש באתר מהווה הסכמתך לשפות את העמותה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים והפסקת פעילות
העמותה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים בו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות באתר או בהגבלת הגישה לאתר ולתכניו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או מקצתה, באופן זמני או קבוע.

שונות

  • דין וסמכות שיפוט. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.
    המחאה.
  • אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח תנאי השימוש בלא קבלת הסכמת העמותה בכתב ומראש.
  • העמותה רשאית להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל עליו את התחייבויות העמותה לפי תנאי השימוש.