עדכון אחרון: מרץ 2023

מדיניות פרטיות זו (“המדיניות”) נועדה ללמד אותך על האופן שבו עמותת זולת – לשוויון וזכויות אדם, ע”ר (“העמותה” או “אנו”) משתמשת במידע האישי שלך, שהיא אוספת בעת שימושך באתר האינטרנט שלנו שכתובתו www.zulat.org.il  (“האתר”) או בעת חתימתך על עצומות מטעמנו שמתפרסמות באתר (“עצומות”).

מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו. השימוש באתר כפוף להסכמתך לאמור במדיניות זו.

אנו עשויים לשנות את המדיניות מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך לשינוי. מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר תהיה זמינה תמיד באתר.

בכל שאלה הנוגעת למדיניות זו, ניתן ליצור איתנו קשר בדוא”ל: info@zulat.org.il.

המידע שאנו אוספים

מידע שאנו אוספים ישירות ממך

מידע שאנו אוספים במהלך שימושך באתר

אנו עושים שימוש בכלים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע סטטיסטי ואנונימי – שאינה מזהה אותך באופן אישי – בנוגע לשימושך באתר, לרבות מידע על העמודים שבהם צפית, התכנים שעניינו אותך, מיקום המכשיר שבו השתמשת לצורך גישה לאתר, ועוד.

האופן בו אנו משתמשים במידע

המידע שמסרת לנו וכן כל מידע שאנו אוספים על פעילותך באתר, יישמר באופן מאובטח במאגר המידע שלנו. אנו נשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

אנו לא נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך המפורשת לכך, אלא במקרים הבאים:

שמירת המידע ואבטחתו

אנו נשמור את המידע האישי שלך למשך הזמן הדרוש למימוש המטרות שציינו במדיניות זו, או ככל שהדבר יידרש על פי חוק. בכל מקרה, אנו עשויים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, למחוק את המידע.
אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותינו. לשם שמירה על המידע, אנו מפעילים אמצעים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, חשיפה, פגיעה או אובדן של המידע. עם זאת, האמצעים שאנו מפעילים אינם מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב מהמאגר. לכן, איננו יכולים להתחייב שהאתר ומערכות המידע המשמשות אותנו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע שלך.

זכויותיך בקשר למידע האישי שלך

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, אתה זכאי לבקש מאיתנו לעיין, בעצמך או על ידי אפוטרופוס או בא-כוח שקיבל הרשאה לכך ממך בכתב, במידע האישי שלך המוחזק במאגר המידע שלנו. אם עיינת במידע ומצאת שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לפנות אלינו בבקשה שנתקן את המידע או נמחק אותו. אם לא נוכל לקבל את בקשתך, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בחוק. בקשות לעיון במידע, לתיקונו או למחיקתו כאמור לעיל ניתן לשלוח בהודעת דוא”ל לכתובת info@zulat.org.il.

מידע הדרוש לנו לשם תפעול האתר, לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי, וכן מידע מזהה שעשוי להידרש בעתיד לניהול הליכים משפטיים – יוסיף להישמר על-פי דין.