ניירות מדיניות

מצלמה על כל שוטר: לחשוף את אלימות המשטרה – להגן על זכויות המפגינים

אנו מציעים בנייר מדיניות אופרטיבי זה קיבוע של אמת מידה כללית בחקיקה ראשית לשימוש גורף במצלמות מצד שוטרים בהפגנות, זאת עקב החשש מאפקט מצנן לזכות חופש המחאה

מאת: אייל לוריא-פרדס ועינת עובדיה
למאמרים נוספים לחץ: אייל לוריא-פרדס עינת עובדיה

8 בספטמבר, 2020

מצלמות גוף זהו אמצעי אשר הוכח במקומות רבים בעולם כיעיל בהפחתת האלימות מצד כוחות שיטור. לצערנו, כבר שנים מגיעות תלונות קשות מצד מפגינים ומפגינות על אלימות משטרתית במחאות ובהפגנות, במיוחד בחברה הערבית, החברה החרדית ויוצאי אתיופיה. גם במחאה שמתרחשת כעת מול מעון ראש הממשלה אנו רואים פעם נוספת מעצרים קשים, האשמות על מעצרי שווא ושחרור ללא תנאים מגבילים לעצורים על ידי בית המשפט. כל זאת, מחייב אותנו להידרש לסוגיה של השימוש במצלמות גוף מצד שוטרים כדי להפחית חיכוך בין גורמי אכיפת החוק ובין אזרחים המבקשים לממש את זכותם הדמוקרטית.

עם זאת, בישראל לא רק שאין מספיק מצלמות גוף לשוטרים אלא הנהלים לשימוש במצלמות שכבר קיימות נקבעו על ידי המשטרה בלבד – ולא בדרך של חקיקה ראשית או בתקנות. על כן, אנו מציעים בנייר מדיניות אופרטיבי זה קיבוע של אמת מידה כללית בחקיקה ראשית לשימוש גורף במצלמות מצד שוטרים בהפגנות, זאת עקב החשש מאפקט מצנן לזכות חופש המחאה כאשר יש שימוש באמצעים אגרסיביים מדי לפיזור ההפגנות. במסגרת יוזמת החקיקה תיקבע חובה לשימוש במצלמות גוף, דרכים להנגשת המידע המצולם לציבור והטלת אחריות על משרד לביטחון פנים לגבש שורה של תקנות ספציפיות לשימוש במצלמות הגוף שיובא לאישורה של וועדת הפנים והגנת הסביבה. בנוסף, כדי ליצור תמריץ לתיעוד נרחב על ידי מצלמות הגוף נקבע כי נטל הבאת הראיה במקרה של תלונות נגד שוטרים על התנהלותם בעת אסיפות יהיה על המשטרה.

נספחים
לחצו לקריאה

לחצו לקריאה

מהתקשורת