הגיע הזמן לתקן את החוק לאיחוד משפחות

לא לאיסור גורף על מתן מעמד, כן לביצוע בדיקות פרטניות לכל בקשת מעמד
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב whatsapp
ווטסאפ
שיתוף ב email
מייל
שיתוף ב telegram
טלגרם

בשבוע הבא הכנסת צפויה להצביע על הארכת תוקפה של הוראת השעה בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה שבתקשורת קיבלה את השם "חוק איחוד משפחות").

רקע

הוראת שעה זו, נחקקה במהלך האינתיפאדה השנייה כהוראת שעה זמנית. המחוקקים ביקשו, במענה לטרור ולכאוס ששררו אז, למנוע מתן אזרחות או אשרות שהייה בישראל לפלסטינים שנישאו לאזרחי ישראל הערבים או לאלו שיש להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה בארץ. במסגרת זו, נקבעו בחוק איסורים קבועים הממשיכים מאז לחול על פלסטינים מהשטחים ועל אזרחי מדינות נוספות כמו איראן, לבנון, סוריה ועיראק.

על אף שהאיסורים שנחקקו עוגנו בהוראת שעה זמנית, הרי שבפועל, הפכו מאז 2003, לנוהג קבוע שהכנסת מאשרת מדי שנה. מה שנומק בתחילה כצורך ביטחוני, התבסס מאז כנורמה המיועדת להבטיח את הרוב היהודי בישראל, תוך בקרה צמודה על "המאזן הדמוגרפי" בשטחה.

הוראת השעה פוגעת פגיעה לא מידתית בזכויות היסוד של אזרחי ישראל הערבים לחיי משפחה ולשוויון. זאת, באמצעות איסור מוחלט על מתן אזרחות או שהייה בארץ, ללא חריגים וללא הפעלת שיקול דעת כלשהו. למעשה, המחוקק העדיף למנוע את כל איחודי המשפחות של אזרחי ישראל הערבים עם הפלסטינים תושבי השטחים, ולמנוע מתן אזרחות או מתן אשרות שהייה לכלל הפלסטינים. זאת, ללא שום בדיקה פרטנית של הנסיבות, וללא בדיקה מודיעינית וקונקרטית נגד מי מהם.

את היותה של הפגיעה לא מידתית לא רק אנחנו מזהים. בג"ץ עצמו הדגיש בפסיקתו (בג"ץ 03/7052 עדאלה נ' שר הפנים; בג"ץ 07/466 גלאון נ' שר הפנים) את הצורך בביטול האיסור הגורף על כניסת פלסטינים לישראל, ואת ההכרח לבצע בדיקה אינדיבידואלית של כל מבקש/ת תושב/ת השטחים למתן היתר לשהייה בישראל לשם מניעת הפרדתו/ה מבת/ן זוגו/ה השוהה כדין בישראל. בג"ץ קבע, שרק באמצעות הבדיקה האינדיבידואלית ניתן יהיה למנוע את הפגיעה הקשה והבלתי מידתית בזכותם הטבעית של בני הזוג הישראליים לחיי משפחה.

עוד יודגש כי, הלכה למעשה, במתכונתו הנוכחית החוק אינו מונע כניסה של בני ובנות זוג (מעל גיל מסוים) מהגדה המערבית לישראל. כל שהחוק מונע בפועל הוא את אפשרותם של בני ובנות הזוג לרכוש מעמד בישראל, וכך נשללת, בין היתר, גם גישתם לזכויות סוציאליות. ללא מעמד, נאלצים בני הזוג להמשיך ולחיות בבתיהם מכוח היתרים זמניים, בחשש תמידי כי משרד הפנים יסרב לחדש את היתרם ויאלץ אותם לעזוב את ביתם. כיום, כ-9,200 משפחות שכאלה גרות בישראל ובירושלים המזרחית. המשפחות האלו נאלצות לשוב ולהתמודד, פעם אחר פעם, בתוך הסבך הבירוקרטי של המערכת בתנאים שהם משפילים ומבלבלים וללא תקווה לתאריך תפוגה לסבל העובר עליהם. ואם לא די בכך, הרי שהחוק מביא גם לפגיעה קשה בילדים ממשפחות אלה, ופעמים רבות מגיעים למוקד להגנת הפרט ילדים חסרי מעמד שהוריהם לא הצליחו לרשום אותם במשרד הפנים. [הנתונים על בסיס פרסומי המוקד להגנת הפרט].

נוכח כל זאת, חשוב להדגיש את הודעת השב"כ לפיה מאז 2018 לא היתה כל מעורבות בטרור מצד אדם כלשהו מקרב אלו שהיו זכאים לאיחוד משפחות. האצטלה הביטחונית המשמשת רבים מבין המחוקקים, נחשפה לעין כל גם על ידי כבוד השופט אדמונד לוי – שבדיון בבג"ץ בשנת 2006 תמך בחוק כהוראת שעה בלבד – התנגד לחוק ב–2012, והגחיך את הטיעון הביטחוני, שהרי ישראל מאפשרת לפועלים פלסטינים להיכנס לתחומה באופן שוטף ויומיומי.

הצעת התיקון לחוק של מכון זולת

הבטחת הזכות לשוויון, הזכות להינשא, והזכות הטבעית לחיי משפחה

מכל האמור עולה באופן ברור כי, הוראת השעה אינה מונעת סיכונים ביטחוניים ולפיכך אינה משרתת את מטרתה המקורית. לפיכך, פנינו לראשי מפלגות ולראשי סיעות הקואליציה בדרישה לתקן את הוראת השעה, שפוגעת בזכויות היסוד של אזרחי ישראל הערבים לחיי משפחה ולשוויון, ולאמץ את הצעת החוק של מכון זולת שתאפשר לאזרחי ישראל ערבים, שנישאים לפלסטינים, לממש את זכותם להינשא ולגור במקום בו הם נולדו בזכות ולא בחסד. 

יתרונה של הצעת החוק שלנו היא בכך שהיא מבטיחה את ההגנה על חייהם ושלומם של אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני הסיכונים הנובעים מהמצב הביטחוני הרגיש הקיים בישראל מבלי לפגוע באופן קשה ובלתי מידתי בזכויות האדם של בני ובנות הזוג אזרחי המדינה.

בתוך כך, הצעת החוק מיישמת באופן מיטבי את המלצותיהם של שופטי בג"ץ כפי שבאו לידי ביטוי בפסקי הדין שניתנו ביחס אליה (בג"ץ 03/7052 עדאלה נ' שר הפנים; בג"ץ 07/466 גלאון נ' שר הפנים). בנוסף, אנו מציעים גם לבטל את הסמכות שהוקנתה לממשלה להארכת הוראת השעה בצו, ומשכך הארכתו תתאפשר אך ורק באמצעות הליך חקיקה רגיל של הכנסת.

הגיעה העת לתקן את העוול ארוך השנים כלפי האזרחים הערבים בישראל. המשך הנוהג להארכת הוראת השעה הגורפת, שאינה עומדת במובהק בקריטריונים ביטחוניים, פוגעת בזכותם של ערביי ישראל לשוויון בפני החוק ואין לה מקום במדינה דמוקרטית ומתוקנת.

ראו את הנוסח המלא של הצעת החוק שלנו:

"הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל" (הוראת שעה) (תיקון – מתן מעמד לתושב אזור השוהה כדין בישראל, הגבלת אזרחות וישיבה בישראל על בסיס בדיקה ביטחונית פרטנית וביטול סמכות הממשלה להארכת הוראת השעה בצו)

 

 

 

18076724_10154573442149677_1211984367607245921_o-1

רון קסלר

רון קסלר בעל ניסיון של למעלה משני עשורים בתחום הדיגיטל והתוכן והתמחה בקמפיינים פוליטיים וחברתיים רבים. בעברו ליווה את הפעילות הדיגיטלית של נבחרי ציבור בכירים, ועבד בארגוני המגזר השלישי. רון הוא אופטימי מיסודו, אדם שמאמין שאפשר לשנות את ישראל וגם להשתנות יחד איתה. מתגורר בתל אביב והבעלים הגאה של פיבי כלבת הלברדור.