ניירות מדיניות

הזכות לחיסון: התמודדות עם הססנות חיסונים – היבטי זכויות אדם והמלצות אופרטיביות

מאת: ד"ר עו"ד שלי קמין פרידמן
למאמרים נוספים לחץ: ד"ר עו"ד שלי קמין פרידמן

2 באפריל, 2021

נייר מדיניות זה של מכון זולת, אשר נכתב בשיתוף עם ארגון "רופאים לזכויות אדם", הינו המשך לנייר המדיניות שכותרתו "הזכות לחיסון – התמודדות עם פגיעה בזכות לחיסונים" שפורסם בחודש ינואר 2021. נוכח מבצע החיסונים בישראל, אשר החל בעודפי ביקוש ונתקל כעת בתופעת "הססנות חיסונים", אנו מבקשים לדון בעקרונות לפיהם יש להתמודד עם הססנות חיסונים מפרספקטיבה של זכויות אדם וחברה. בחינת דרכי ההתמודדות שננקטו עד כה בישראל מובילה להמלצות יישומיות למקבלי ההחלטות.

התניית כניסה לעסקים או מקומות ציבוריים בהצגת "תו ירוק", המעידה על כך שאדם מחוסן או מחלים, מעוררת מתח בין זכויות הפרט לבין אינטרס הכלל והיא בעייתית כאמצעי לקידום היענות לחיסונים, אם כי נדרשת לאור יתרונותיה בקידום פתיחת המשק בעת מגיפה.

עם זאת, מכון זולת ורל"א מתריעים מפני תופעת המדרון החלקלק, ומזהירים מפני הרחבת תשתית החקיקה הקיימת באופן שתאפשר התניה שכזו גם בחלוף המגיפה, לשם שמירה על שיעור היענות גבוה לחיסונים נגד נגיף הקורונה או נגד מחלות מדבקות אחרות.

לשם כך, צוות המומחים שלנו ממליץ לקדם חקיקה המסדירה את מדיניות החיסונים בישראל באופן כולל, תוך הקצאת משאבים וכוח אדם להסברה, לתשתיות מיחשוב, ולהנגשת החיסונים לאוכלוסיות מוחלשות.

הנייר מציג מגוון המלצות מדיניות, שעוסקות בארבעה תחומים: מחויבות לטוב המשותף, בניית אמון, מחויבות לצדק חברתי והגנה על זכויות הפרט.

 

נספחים
לחצו לקריאה

לחצו לקריאה