מדד זכויות האדם של זולת

תוצאות סקר זכויות האדם הראשון של מכון זולת

לדוח המלא דפדפו במסמך שלפניכם