דוחות

דוח "זולת": הממשלה אינה זוכה לאמון הציבור – ממצאי סקר דעת קהל

מאת: זולת
למאמרים נוספים לחץ: דוחות

10 ביולי, 2020

להלן סיכום ממצאים של סקר דעת הקהל שנערך בין התאריכים 3-6 במאי, 2020. השאלון נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (18+), דרך פאנל אינטרנטי, בקרב כ600 יהודים שנשאלו בעברית ו200 ערבים שנשאלו בערבית. טעות הדגימה +/- 3.4% ואיסוף הנתונים נעשה על ידי חברת מחקרי הגל החדש. כתיבה וניתוח הסקר: ד"ר דליה שיינדלין.

ממצאי הסקר מגלים שמשבר הקורונה לא גבר על השסע הפוליטי העמוק בחברה הישראלית. כמחצית המדגם מביע חשדנות רבה כלפי ההסכם הקואליציוני להקמת הממשלה, חושדים בכוונות נתניהו ומאמינים כי ההסכם פוגע דמוקרטיה הישראלית. לאור הפילוגים העמוקים, בולט כי רוב משמעותי תומך בחיזוק מערכת המשפט (במקום להגביל אותה) וחקיקת חוקה שתגביל את כוח הממשלה. נמצאו פערים גדולה בחוויה של האזרחים בקשר לעזרה מהממשלה להתמודד עם משבר הקורונה.

פוליטיקה וכוונות נתניהו

לגבי כוונת נתניהו בזמן המשבר של הקורונה, קיימת הסכמה רחבה שנתניהו ניצל את המצב כדי להגן על עצמו מפני המשפט המתקרב.

דמוקרטיה ומערכת המשפט

הסקר נערך במהלך התהליך המשפטי בנוגע להמשך כהונתו של נתניהו וערעורים נגד ההסכם הקואליציוני. במקביל, ישראל נמצאת בעיצומה של מתקפה ממושכת נגד מערכת המשפט שמגיע לשיא ככל שמתקרב פתיחת המשפט נגד נתניהו. למרות זאת, הסקר מצא כי רוב הציבור תומך בחיזוק מערכת המשפט לעומת מגבלות עליה, ורוב מובהק בעד חוקה שתגביל את כוח הממשלה – ממצא שתואם סקרים קודמים בנושא ומראה על עמדה עקבית בציבור בעד חוקה.

בנושא החוקה בשאלון הוסבר כי החוקה נועד להגן על האזרח דרך מגבלות על כוח הממשלה, גם בזמן של משבר.

ניהול משבר הקורונה

רוב זעיר של החברה הישראלית מרגיש שהממשלה העניקה להם תמיכה וסיועה לעבור את המשבר. כמעט מחצית מרגיש שלא קיבלו תמיכה, ונמצאו פערים משמעותיים בין יהודים וערבים, כאשר רוב גדול של הערבים השיבו שלא קיבלו תמיכה או סיועה להתמודד.

הממצאים משקפים חברה ביקורתית וספקנית גם בימי שני משברים חסרי תקדים בחיים הפוליטיים ותחום הבריאות והכלכלה. אומנם הפילוג הפוליטי העמוק מצביע על השקפות עולם שונות לחלוטין בין פלחים גדולים באוכלוסייה, ומהווים את האתגר בקידום הערכים של "זולת."