ניירות מדיניות

הפרות זכויות האדם בחוק יסוד: משאל עם והרחבתו

מאת: אייל לוריא-פרדס ועינת עובדיה
למאמרים נוספים לחץ: אייל לוריא-פרדס נייר מדיניות עינת עובדיה

18 באוגוסט, 2020

תקציר מנהלים

בימים הקרובים צפויה לעלות הצעה של ח"כ צבי האוזר לתיקון חוק יסוד: משאל עם – הקובע כי נסיגה משטח בריבונות ישראל נדרשת לעבור במשאל עם (או ברוב של 80 ח"כים) – כך שיחול גם על ויתור שטחים בגדה המערבית. לפי חוק היסוד, רק אזרחים הזכאים להצביע בבחירות הכלליות בישראל יוכלו להשתתף במשאל העם.

מלבד הפרובלמטיות החוקתית-משטרתית בחוק יסוד: משאל עם, שיפורט בהרחבה בהמשך מסמך זה, ישנה פגיעה קשה בשלילת זכות היסוד לבחור מלמעלה מ-2.5 מיליון פלסטינים בגדה המערבית שלא יוכלו להשפיע על סוגיה קריטית זו בעיצוב חייהם. דבר זה מחריף את הפגיעה הקיימת בחוק היסוד הנוכחי ששוללת את אותה הזכות מתושבי הקבע הפלסטינים בירושלים המזרחית, שמכיוון שלא זכאים להצביע בבחירות הכלליות, גם לא יוכלו להשתתף במשאל עם בעניין העברת ירושלים המזרחית לישות מדינית אחרת.

לאור הקשיים הרבים שעולים מהשימוש הישראלי במנגנון משאל עם, אנו במכון זולת – לשוויון וזכויות אדם מציעים שתי יוזמות חקיקה אשר נוגעות הן להיבט החוקתי-משטרי והן להיבט החוקתי-מהותי:

לחילופין:

נספחים
לחצו לקריאה

לחצו לקריאה