מדד זכויות האדם של זולת

מדד זכויות האדם של זולת הוא העוגן העיקרי לפעילות מערך המחקר החדשני של המכון וממנו יגזרו ויעשו פעילויות נלוות שמשלימות את הפעילות הזו. פיתוח מדד רבעוני חדשני לזכויות אדם שיתבסס על סקרי דעת קהל שייקרא – ברומטר זכויות אדם, יקנה למכון זולת פרספקטיבה על עמדותיהם של אזרחי ישראל בנוגע למגוון רחב של זכויות אדם.

המדד כולל שאלות זהות כל רבעון ושאלות ספציפיות בנוגע לסוגיות עכשוויות. לראשונה בישראל יהיה מדד רב שנתי, שייצור בסיס מידע עקבי, אשר ישקף את עמדות הציבור הישראלי. נתוני המחקר יועמדו לרשות מקבלי ההחלטות, מעצבי דעת קהל והחברה האזרחית, ויעודדו מחקר אקדמי בנושא דעת קהל וזכויות אדם בישראל.

 

יצירת מעגל השפעה ברשתות החברתיות

כדי להשלים את המהלך של ניטור עמדות אזרחי ישראל בנוגע לסוגיות יסוד של זכויות אדם באמצעות הצגת המדד הרבעוני, זולת יפעל לקידום קמפיינים של שכנוע בשדה הרשתות החברתיות. זולת יערוך בשנה הקרובה ארבעה קמפיינים ציבוריים מונחי נתונים  (Policy Based Evidence) בהתבסס על מידע שייאסף במחקר דעת הקהל לגבי נושאים העומדים על סדר היום הציבורי.

הבחירה תיעשה על פי נושאים ומסרים שבהם הקמפיין יוכל להשפיע על מקבלי ההחלטות, מעצבי דעת קהל והציבור. כמו כן, התוצאות של ניסוי השדה ברשתות החברתיות, ואבחון המסרים היעילים ביותר לפעילות שכנוע בנושא זכויות אדם, יאפשרו מיקוד של קמפיינים להרחבת מעגל התומכים של מכון זולת, ובכך – לגייס סוכני שינוי שישפיעו על שיח זכויות האדם בישראל.

 

מדד זכויות אדם